CENNÍK

Manuálna terapia

60 minút

30€

Cielené cvičenie

60 minút

30€

Hypoxická terapia

60 minút

20€

Zapožičanie elektroterapie Compex 8.0

1 deň

20€

Zapožičanie hypoxického generátora

1 týždeň

70€

Výjazd fyzioterapeuta

1 deň

100€